Θράκη ● Κωδικοί κλήσεων

Θράκη υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για σταθερά τηλέφωνα. Νομοί Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Αριθμοδότηση, σταθερή τηλεφωνία

Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα στην Θράκη και στους Νομούς Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομοτηνή ● Thraki – Thrace in Greece. Telephone area dialing codes

Αίγειρος Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531

Αίγειρος Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531 ● Aigeiros Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αιγείρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αίγειρο | Aigeiros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάκρη Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551

Μάκρη Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551 ● Makrh Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μάκρης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μάκρη | Makri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κόσμιο Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531

Κόσμιο Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531 ● Kosmio Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κοσμίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κόσμιο | Kosmio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εύλαλο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Εύλαλο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Eylalo Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ευλάλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Εύλαλο | Evlalo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πετροχώρι Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Πετροχώρι Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Petroxori Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πετροχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πετροχώρι | Petroxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φιλλύρα Αρριανών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531

Φιλλύρα Αρριανών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531 ● Fillura Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Φιλλύρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Φιλλύρα | Fillyra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μέγα Πιστό Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531

Μέγα Πιστό Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531 ● Mega Pisto Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μέγα Πιστού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μέγα Πιστό | Mega Pisto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέο Εράσμιο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Νέο Εράσμιο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Neo Erasmio Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Εράσμιου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Εράσμιο | Neo Erasmio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φίλια Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Φίλια Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Filia Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Φιλίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Φίλια | Filia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κύρνος Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Κύρνος Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Kurnos Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κύρνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κύρνο | Kyrnos phone - dialing code.

Περισσότερα »