Θράκη ● Κωδικοί κλήσεων

Θράκη υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για σταθερά τηλέφωνα. Νομοί Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Αριθμοδότηση, σταθερή τηλεφωνία

Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα στην Θράκη και στους Νομούς Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομοτηνή ● Thraki – Thrace in Greece. Telephone area dialing codes

Ίασμος Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534

Ίασμος Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534 ● Iasmos Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ιάσμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ίασμο | Iasmos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κένταυρος Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Κένταυρος Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Kentayros Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κενταύρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κένταυρο | Kentavros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εχίνος Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544

Εχίνος Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544 ● Exinos Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Εχίνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Εχίνο | Echinos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τυχερό Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554

Τυχερό Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554 ● Tuxero Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Τυχερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Τυχερό | Tychero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σέλερο Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Σέλερο Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Selero Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σέλερου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σέλερο | Selero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ήφαιστος Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531

Ήφαιστος Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531 ● Hfaistos Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ηφαίστου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ήφαιστο | Ifestos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γενισέα Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Γενισέα Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Genisea Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γενισέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γενισέα | Genisea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γλαύκη Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Γλαύκη Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Glaykh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γλαύκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γλαύκη | Glafki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ηλιοκέντημα Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Ηλιοκέντημα Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Hliokenthma Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ηλιοκεντήματος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ηλιοκέντημα | Hliokentima phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μύκη Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Μύκη Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Mukh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μύκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μύκη | Myki phone - dialing code.

Περισσότερα »