Ξάνθη – Θράκη ● Κωδικοί κλήσεων

Ξάνθη - Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Ξάνθη – Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Ξάνθη, Κιμμέρια, Κένταυρος, Εχίνος, Σέλερο, Γενισέα κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Ξάνθης ● Xanthi in Greece. Telephone area dialing codes

Πολύσιτος Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Πολύσιτος Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Polusitos Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πολυσίτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πολύσιτο | Polysitos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέος Ζυγός Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Νέος Ζυγός Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Neos Zugos Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Ζυγού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Νέο Ζυγό | Neos Zygos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κουτσό Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Κουτσό Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Koutso Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κουτσού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κουτσό | Koutso phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρεμαστή Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Κρεμαστή Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Kremasth Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κρεμαστής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κρεμαστή | Kremasti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Συδινή Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Συδινή Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Sudinh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Συδινής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Συδινή | Sydini phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λεύκη Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Λεύκη Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Leykh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λεύκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λεύκη | Leyki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μέλισσα Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Μέλισσα Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Melissa Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μέλισσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μέλισσα | Melissa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λάγος Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Λάγος Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Lagos Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λάγου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λάγο | Porto Lagos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Θέρμες Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2544

Άνω Θέρμες Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2544 ● Ano Thermes Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Άνω Θερμών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Άνω Θέρμες | Ano Thermes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Όλβιο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Όλβιο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Olvio Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ολβίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Όλβιο | Olvio phone - dialing code.

Περισσότερα »