Ξάνθη – Θράκη ● Κωδικοί κλήσεων

Ξάνθη - Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Ξάνθη – Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Ξάνθη, Κιμμέρια, Κένταυρος, Εχίνος, Σέλερο, Γενισέα κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Ξάνθης ● Xanthi in Greece. Telephone area dialing codes

Μαγικό Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Μαγικό Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Magiko Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαγικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μαγικό | Magiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φελώνη Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Φελώνη Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Felonh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Φελώνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Φελώνη | Feloni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελίβοια Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544

Μελίβοια Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544 ● Melivoia Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μελίβοιας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μελίβοια | Melivoia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ωραίο Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Ωραίο Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Oraio Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ωραίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ωραίο | Oraio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σταυρούπολη Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542

Σταυρούπολη Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542 ● Stayroupolh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σταυρούπολης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σταυρούπολη | Stavroupoli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πηγάδια Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Πηγάδια Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Phgadia Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Πηγαδιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Πηγάδια | Pigadia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάνδρα Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Μάνδρα Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Mandra Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μάνδρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μάνδρα | Mandra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μυρωδάτο Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Μυρωδάτο Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Murodato Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μυρωδάτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μυρωδάτο | Myrodato phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοτύλη Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544

Κοτύλη Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544 ● Kotulh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κοτύλης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κοτύλη | Kotyli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Κεσσάνη Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Νέα Κεσσάνη Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Nea Kessanh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Κεσσάνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Κεσσάνη | Nea Kessani phone - dialing code.

Περισσότερα »