Ξάνθη – Θράκη ● Κωδικοί κλήσεων

Ξάνθη - Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Ξάνθη – Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Ξάνθη, Κιμμέρια, Κένταυρος, Εχίνος, Σέλερο, Γενισέα κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Ξάνθης ● Xanthi in Greece. Telephone area dialing codes

Τοξότες Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Τοξότες Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Toksotes Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Τοξοτών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Τοξότες | Toxotes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σήμαντρα Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Σήμαντρα Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Shmantra Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σημάντρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Σήμαντρα | Simantra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Διομήδεια Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Διομήδεια Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Diomhdeia Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Διομήδειας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Διομήδεια | Diomideia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δέκαρχο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Δέκαρχο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Dekarxo Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δεκάρχου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δέκαρχο | Dekarxo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βαφαίικα Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Βαφαίικα Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Vafaiika Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Βαφαίικων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Βαφαίικα | Vafeika phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λευκόπετρα Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Λευκόπετρα Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Leykopetra Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λευκόπετρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λευκόπετρα | Leykopetra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαιός Ζυγός Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Παλαιός Ζυγός Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Palaios Zugos Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαιού Ζυγού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Παλαιό Ζυγό | Palaios Zygos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάγγανα Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Μάγγανα Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Maggana Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μαγγάνων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Μάγγανα | Mangana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαιό Κατράμιο Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Παλαιό Κατράμιο Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Palaio Katramio Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαιού Κατραμίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παλαιό Κατράμιο | Palaio Katramio dialing code.

Περισσότερα »

Δημάριο Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544

Δημάριο Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544 ● Dhmario Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δημαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δημάριο | Dimario phone - dialing code.

Περισσότερα »