Ξάνθη – Θράκη ● Κωδικοί κλήσεων

Ξάνθη - Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Ξάνθη – Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Ξάνθη, Κιμμέρια, Κένταυρος, Εχίνος, Σέλερο, Γενισέα κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Ξάνθης ● Xanthi in Greece. Telephone area dialing codes

Πετεινός Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Πετεινός Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Peteinos Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πετεινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πετεινό | Peteinos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άβδηρα Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Άβδηρα Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Avdhra Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αβδήρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Άβδηρα | Abdera phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άβατο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Άβατο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Avato Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αβάτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Άβατο | Avato phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πάχνη Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544

Πάχνη Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544 ● Paxnh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πάχνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πάχνη | Pachni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σούνιο Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Σούνιο Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Sounio Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σουνίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σούνιο | Sounio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εύλαλο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Εύλαλο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Eylalo Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ευλάλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Εύλαλο | Evlalo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πετροχώρι Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Πετροχώρι Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Petroxori Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πετροχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πετροχώρι | Petroxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέο Εράσμιο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Νέο Εράσμιο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Neo Erasmio Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Εράσμιου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Εράσμιο | Neo Erasmio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φίλια Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Φίλια Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Filia Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Φιλίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Φίλια | Filia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κύρνος Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Κύρνος Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Kurnos Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κύρνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κύρνο | Kyrnos phone - dialing code.

Περισσότερα »