Ξάνθη – Θράκη ● Κωδικοί κλήσεων

Ξάνθη - Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Ξάνθη – Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Ξάνθη, Κιμμέρια, Κένταυρος, Εχίνος, Σέλερο, Γενισέα κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Ξάνθης ● Xanthi in Greece. Telephone area dialing codes

Ισαία Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Ισαία Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Isaia Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ισαίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ισαία | Isaia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ζουμπούλι Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Ζουμπούλι Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Zoumpouli Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ζουμπουλιού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ζουμπούλι | Zoumpouli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαιό Όλβιο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Παλαιό Όλβιο Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Palaio Olvio Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαιού Ολβίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παλαιό Όλβιο | Palaio Olvio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γαλάνη Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Γαλάνη Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Galanh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γαλάνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γαλάνη | Galani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Καρυόφυτο Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542

Άνω Καρυόφυτο Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542 ● Ano Karuofuto Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άνω Καρυόφυτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Άνω Καρυόφυτο | Ano Karyofyto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πεζούλα Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Πεζούλα Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Pezoula Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πεζούλας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πεζούλα | Pezoula phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σιρόκο Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Σιρόκο Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Siroko Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σιρόκου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σιρόκο | Siroko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Όαση Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Όαση Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Oash Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Όασης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Όαση | Oasi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εξοχή Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Εξοχή Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Eksoxh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Εξοχής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Εξοχή | Exochi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πίλημα Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Πίλημα Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Pilhma Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πιλήματος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πίλημα | Pilima phone - dialing code.

Περισσότερα »