Ροδόπη – Θράκη ● Κωδικοί κλήσεων

Ροδόπη - Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Ροδόπη – Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Κομοτηνή, Σάπες, Ίασμος, Ήφαιστος, Αμαξάδες, Ξυλαγανή κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Ροδόπης ● Rodopi in Greece. Telephone area dialing codes

Κομοτηνή Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531

Κομοτηνή Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531 ● Komothnh Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κομοτηνής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κομοτηνή | Komotini phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σάπες Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2532

Σάπες Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2532 ● Sapes Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σαπών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Σάπες | Sapes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ίασμος Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534

Ίασμος Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534 ● Iasmos Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ιάσμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ίασμο | Iasmos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ήφαιστος Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531

Ήφαιστος Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531 ● Hfaistos Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ηφαίστου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ήφαιστο | Ifestos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμαξάδες Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534

Αμαξάδες Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534 ● Amaksades Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αμαξάδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Αμαξάδες | Amaxades phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ξυλαγανή Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2533

Ξυλαγανή Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2533 ● Ksulaganh Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ξυλαγανής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ξυλαγανή | Xylagani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άρατος Αρριανών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2531

Άρατος Αρριανών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2531 ● Aratos Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αράτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άρατο | Aratos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρριανά Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2532

Αρριανά Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2532 ● Arriana Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αρριανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Αρριανά | Arriana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρίσβη Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2532

Αρίσβη Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2532 ● Arisvh Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αρίσβης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αρίσβη | Arísvi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ροδίτης Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531

Ροδίτης Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2531 ● Rodiths Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ροδίτη. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ροδίτη | Roditis phone - dialing code.

Περισσότερα »