Έβρος – Θράκη ● Κωδικοί κλήσεων

Έβρος - Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Έβρος – Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Φέρες, Σουφλί, Νέα Βύσσα κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Έβρου ● Evros in Greece. Telephone area dialing codes

Αμπελάκια Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Αμπελάκια Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Ampelakia Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αμπελακίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Αμπελάκια | Ampelakia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλιούρι Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Παλιούρι Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Paliouri Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλιουρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παλιούρι | Paliouri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ασπρονέρι Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Ασπρονέρι Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Asproneri Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ασπρονερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ασπρονέρι | Asproneri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σιδηρώ Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554

Σιδηρώ Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554 ● Sidhro Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σιδηρώς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σιδηρώ | Sidiro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551

Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551 ● Aristhno Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αρίστηνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αρίστηνο | Aristino phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέο Χειμώνιο Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Νέο Χειμώνιο Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Neo Xeimonio Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Χειμωνίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Χειμώνιο | Neo Cheimonio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πτελέα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556

Πτελέα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556 ● Ptelea Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πτελέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πτελέα | Ptelea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κορνοφωλιά Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554

Κορνοφωλιά Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554 ● Kornofolia Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κορνοφωλιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κορνοφωλιά | Kornofolia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πύθιο Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Πύθιο Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Puthio Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πυθίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πύθιο | Pythio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ελιά Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2556

Ελιά Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2556 ● Elia Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ελιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ελιά | Elaia phone - dialing code.

Περισσότερα »