Έβρος – Θράκη ● Κωδικοί κλήσεων

Έβρος - Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Έβρος – Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Φέρες, Σουφλί, Νέα Βύσσα κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Έβρου ● Evros in Greece. Telephone area dialing codes

Προβατώνας Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554

Προβατώνας Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554 ● Provatonas Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Προβατώνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Προβατώνα | Provatonas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεταξάδες Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Μεταξάδες Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Metaksades Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μεταξάδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Μεταξάδες | Metaxades phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλάτη Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556

Πλάτη Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556 ● Plath Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πλάτης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πλάτη | Plati phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σαμοθράκη Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2551

Σαμοθράκη Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2551 ● Samothrakh Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σαμοθράκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σαμοθράκη | Samothraki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Θούριο Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Θούριο Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Thourio Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Θούριου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Θούριο | Thourio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λεπτή Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Λεπτή Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Lepth Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λεπτής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λεπτή | Lepti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κουφόβουνο Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Κουφόβουνο Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Koufovouno Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κουφόβουνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κουφόβουνο | Koufovouno phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κόμαρα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556

Κόμαρα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556 ● Komara Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κομάρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κόμαρα | Komara phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στέρνα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Στέρνα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Sterna Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Στέρνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Στέρνα | Sterna phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λαγός Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Λαγός Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Lagos Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λαγού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λαγό | Lagos phone - dialing code.

Περισσότερα »