Έβρος – Θράκη ● Κωδικοί κλήσεων

Έβρος - Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Έβρος – Θράκη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Φέρες, Σουφλί, Νέα Βύσσα κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Έβρου ● Evros in Greece. Telephone area dialing codes

Αλεξανδρούπολη Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551

Αλεξανδρούπολη Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551 ● Aleksandroupolh Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αλεξανδρούπολης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αλεξανδρούπολη | Alexandroupoli dialing code.

Περισσότερα »

Ορεστιάδα Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2552

Ορεστιάδα Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2552 ● Orestiada Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ορεστιάδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ορεστιάδα | Orestiada phone - dialing code.

Περισσότερα »

Διδυμότειχο Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Διδυμότειχο Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Didumoteixo Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Διδυμοτείχου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Διδυμότειχο | Didymoteicho phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φέρες Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555

Φέρες Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555 ● Feres Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Φέρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Φέρες | Feres phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σουφλί Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554

Σουφλί Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554 ● Soufli Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σουφλίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σουφλί | Soufli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Βύσσα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Νέα Βύσσα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Nea Vussa Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Βύσσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Βύσσα | Nea Vyssa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τυχερό Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554

Τυχερό Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554 ● Tuxero Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Τυχερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Τυχερό | Tychero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ρίζια Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Ρίζια Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Rizia Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ριζίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Ρίζια | Rizia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λάβαρα Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2553

Λάβαρα Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2553 ● Lavara Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λαβάρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λάβαρα | Lavara phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καμαριώτισσα Σαμοθράκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551

Καμαριώτισσα Σαμοθράκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551 ● Kodikos Kamariotissa Samothrakh Evrou Thrakh | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καμαριώτισσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καμαριώτισσα | Kamariotissa phone - dialing code.

Περισσότερα »