Θεσσαλία ● Κωδικοί κλήσεων

Θεσσαλία υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων τηλεφώνων. Νομοί Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας, σταθερή τηλεφωνία

Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα στην Θεσσαλία και στους Νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλος ● Thessalia – Thessaly in Greece. Telephone area dialing codes

Βλάχα Πύλης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2434

Βλάχα Πύλης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2434 ● Oikismos Vlaxa Trikalon Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βλάχας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βλάχα | Vlaxa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βακάρι Πύλης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2434

Βακάρι Πύλης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2434 ● Oikismos Vakari Trikalon Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βακαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βακάρι | Vakari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκλήθρα Πύλης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2434

Σκλήθρα Πύλης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2434 ● Kodikos Oikismos Sklhthra Trikalon Thessalia | Map Phone Code

24340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σκλήθρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σκλήθρα | Sklithra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εξοχή Πύλης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2434

Εξοχή Πύλης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2434 ● Oikismos Eksoxh Trikalon Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Εξοχής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Εξοχή | Exoxi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παράμερο Πύλης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2434

Παράμερο Πύλης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2434 ● Paramero Trikalon Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παραμέρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παράμερο | Paramero phone - dialing code.

Περισσότερα »