Λάρισα – Θεσσαλία ● Κωδικοί κλήσεων

Λάρισα - Θεσσαλία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Λάρισα – Θεσσαλία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Λάρισα, Τύρναβος, Φάρσαλα, Γιάννουλη, Ελασσόνα, Αμπελώνας Λάρισας κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Λάρισας ● Larisa in Greece. Telephone area dialing codes

Καλύβια Αναλήψεως Ελασσόνας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2492

Καλύβια Αναλήψεως Ελασσόνας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2492 ● Kodikos Kaluvia Analhpseos Larisas Thessalia | Map Phone Code

24920 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθν. Κωδ. Προορισμού) των Καλυβίων Αναλήψεως. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Καλύβια Αναλήψεως | Kalyvia Analipseos dialing code.

Περισσότερα »

Λοφίσκος Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Λοφίσκος Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Lofiskos Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λοφίσκου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λοφίσκο | Lofiskos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Αιγάνη Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2495

Κάτω Αιγάνη Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2495 ● Kato Aiganh Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κάτω Αιγάνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κάτω Αιγάνη | Kato Aigani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκοτούσσα Φαρσάλων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2491

Σκοτούσσα Φαρσάλων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2491 ● Skotoussa Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σκοτούσσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σκοτούσσα | Skotoussa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κόκκινο Νερό Αγιάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2495

Κόκκινο Νερό Αγιάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2495 ● Kokkino Nero Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κόκκινου Νερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κόκκινο Νερό | Kokkino Nero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκοπιά Ελασσόνας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2493

Σκοπιά Ελασσόνας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2493 ● Skopia Flampourou Larisas Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σκοπιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σκοπιά | Skopia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Συκαμινέα Ελασσόνας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2493

Συκαμινέα Ελασσόνας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2493 ● Sukaminea Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Συκαμινέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Συκαμινέα | Sykaminea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέσσωνας Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495

Νέσσωνας Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495 ● Nessonas Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέσσωνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Νέσσωνα | Nessonas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κυπαρίσσια Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Κυπαρίσσια Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Kuparissia Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κυπαρισσίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κυπαρίσσια | Kyparissia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κουλούρα Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495

Κουλούρα Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495 ● Kouloura Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κουλούρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κουλούρα | Kouloura phone - dialing code.

Περισσότερα »