Καρδίτσα – Θεσσαλία ● Κωδικοί κλήσεων

Καρδίτσα - Θεσσαλία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Καρδίτσα – Θεσσαλία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Καρδίτσα, Παλαμάς, Σοφάδες, Καρδιτσομαγούλα, Μουζάκι Καρδίτσας, Αγναντερό κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Καρδίτσας ● Karditsa in Greece. Telephone area dialing codes

Κοσκινάς Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444

Κοσκινάς Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444 ● Koskinas Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κοσκινά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κοσκινά | Koskinas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καππαδοκικό Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Καππαδοκικό Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Kappadokiko Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καππαδοκικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καππαδοκικό | Kappadokiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ξινονέρι Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Ξινονέρι Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Ksinoneri Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ξινονερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ξινονέρι | Xinoneri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεσενικόλας Λίμνης Πλαστήρα. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2441

Μεσενικόλας Λίμνης Πλαστήρα. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2441 ● Mesenikolas Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μεσενικόλα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μεσενικόλα | Mesenikolas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γελάνθη Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445

Γελάνθη Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445 ● Gelanthh Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γελάνθης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γελάνθη | Gelanthi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λαζαρίνα Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445

Λαζαρίνα Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445 ● Lazarina Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λαζαρίνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λαζαρίνα | Lazarina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φανάρι Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Φανάρι Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Fanari Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Φαναρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Φανάρι | Fanari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Ζωή Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Νέα Ζωή Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Nea Zoh Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Ζωής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Ζωή | Nea Zoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μασχολούρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Μασχολούρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Masxolouri Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μασχολουρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μασχολούρι | Masxolouri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άμπελος Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Άμπελος Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Ampelos Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αμπέλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άμπελο | Ampelos phone - dialing code.

Περισσότερα »