Καρδίτσα – Θεσσαλία ● Κωδικοί κλήσεων

Καρδίτσα - Θεσσαλία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Καρδίτσα – Θεσσαλία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Καρδίτσα, Παλαμάς, Σοφάδες, Καρδιτσομαγούλα, Μουζάκι Καρδίτσας, Αγναντερό κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Καρδίτσας ● Karditsa in Greece. Telephone area dialing codes

Καλογριανά Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Καλογριανά Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Kalogriana Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Καλογριανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Καλογριανά | Kalogriana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κυψέλη Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Κυψέλη Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Kupselh Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κυψέλης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κυψέλη | Kypseli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βλοχός Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444

Βλοχός Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444 ● Vloxos Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βλοχού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βλοχό | Vlochos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαύρικα Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Μαύρικα Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Mayrika Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μαυρίκων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Μαύρικα | Mayrika phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φύλλο Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444

Φύλλο Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444 ● Fullo Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Φύλλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Φύλλο | Fyllo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαγουλίτσα Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445

Μαγουλίτσα Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445 ● Klhsh Magoulitsa Mouzakiou Karditsas Thessalia | Map Phone Code

24450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μαγουλίτσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μαγουλίτσα | Magoulitsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρανέα Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Κρανέα Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Kranea Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κρανέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κρανέα | Kranea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μορφοβούνι Λίμνης Πλαστήρα. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2441

Μορφοβούνι Λίμνης Πλαστήρα. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2441 ● Morfovouni Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μορφοβουνίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μορφοβούνι | Morfovouni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γοργοβίτες Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2444

Γοργοβίτες Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2444 ● Gorgovites Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Γοργοβίτων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Γοργοβίτες | Gorgovites phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ρούσσο Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Ρούσσο Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Rousso Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ρούσσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ρούσσο | Rousso phone - dialing code.

Περισσότερα »