Καρδίτσα – Θεσσαλία ● Κωδικοί κλήσεων

Καρδίτσα - Θεσσαλία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Καρδίτσα – Θεσσαλία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Καρδίτσα, Παλαμάς, Σοφάδες, Καρδιτσομαγούλα, Μουζάκι Καρδίτσας, Αγναντερό κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Καρδίτσας ● Karditsa in Greece. Telephone area dialing codes

Αγία Τριάδα Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Αγία Τριάδα Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Agia Triada Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αγίας Τριάδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αγία Τριάδα | Agia Triada phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαγούλα Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Μαγούλα Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Magoula Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μαγούλας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μαγούλα | Magoula phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πεδινό Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444

Πεδινό Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444 ● Pedino Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πεδινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πεδινό | Pedino phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαιοκκλήσιο Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Παλαιοκκλήσιο Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Palaiokklhsio Karditsas Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαιοκκλησίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παλαιοκκλήσιο | Palaiokklisio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάρκος Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444

Μάρκος Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444 ● Markos Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μάρκου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μάρκο | Markos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μύρινα Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Μύρινα Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Murina Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μύρινας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μύρινα | Myrina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Θεόδωρος Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Άγιος Θεόδωρος Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Agios Theodoros Karditsas Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Θεοδώρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Θεόδωρο | Agios Theodoros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κέδρος Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Κέδρος Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Kodikos Kedros Menelaidas Karditsas Thessalia | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κέδρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κέδρο | Kedros Sofadon Karditsas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαραθέα Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444

Μαραθέα Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444 ● Marathea Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μαραθέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μαραθέα | Marathea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νεοχώρι Λίμνης Πλαστήρα. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Νεοχώρι Λίμνης Πλαστήρα. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Neoxori Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νεοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νεοχώρι | Neochori phone - dialing code.

Περισσότερα »