Καρδίτσα – Θεσσαλία ● Κωδικοί κλήσεων

Καρδίτσα - Θεσσαλία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Καρδίτσα – Θεσσαλία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Καρδίτσα, Παλαμάς, Σοφάδες, Καρδιτσομαγούλα, Μουζάκι Καρδίτσας, Αγναντερό κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Καρδίτσας ● Karditsa in Greece. Telephone area dialing codes

Μαγουλίτσα Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2444

Μαγουλίτσα Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2444 ● Kodikos Magoulitsa Sukeon Karditsas Thessalia | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μαγουλίτσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μαγουλίτσα | Magoulitsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ρώσσης Αργιθέας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2445

Ρώσσης Αργιθέας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2445 ● Rosshs Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ρώσση. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ρώσση | Rossis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ραχωβίτσα Λίμνης Πλαστήρα. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2441

Ραχωβίτσα Λίμνης Πλαστήρα. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2441 ● Raxovitsa Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ραχωβίτσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ραχωβίτσα | Raxovitsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελιγός Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445

Μελιγός Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445 ● Meligos Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μελιγού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μελιγό | Meligos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κριτσάρι Αργιθέας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445

Κριτσάρι Αργιθέας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445 ● Kritsari Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κριτσαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κριτσάρι | Kritsari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Συκιά Αργιθέας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2445

Συκιά Αργιθέας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2445 ● Kodikos Sukia Katafulliou Karditsas Thessalia | Map Phone Code

24450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Συκιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Συκιά | Sykia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ζωγρί Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2441

Ζωγρί Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2441 ● Zogri Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ζωγρί. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ζωγρί | Zogri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ταξιάρχης Αργιθέας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445

Ταξιάρχης Αργιθέας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445 ● Taksiarxhs Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ταξιάρχη. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ταξιάρχη | Taxiarxis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαιοχώρι Αργιθέας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445

Παλαιοχώρι Αργιθέας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445 ● Klhsh Palaioxori Fountotou Karditsas Thessalia | Map Phone Code

24450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαιοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παλαιοχώρι | Palaioxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάραθος Β’ Αργιθέας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445

Μάραθος Β' Αργιθέας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445 ● Marathos Axeloou Karditsas Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μάραθου Β'. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μάραθος Β' | Marathos V phone - dialing code.

Περισσότερα »