Καρδίτσα – Θεσσαλία ● Κωδικοί κλήσεων

Καρδίτσα - Θεσσαλία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Καρδίτσα – Θεσσαλία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Καρδίτσα, Παλαμάς, Σοφάδες, Καρδιτσομαγούλα, Μουζάκι Καρδίτσας, Αγναντερό κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Καρδίτσας ● Karditsa in Greece. Telephone area dialing codes

Ιτέα Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444

Ιτέα Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444 ● Itea Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ιτέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ιτέα | Itea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαυρομμάτι Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445

Μαυρομμάτι Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445 ● Mayrommati Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαυρομματίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μαυρομμάτι | Mavrommati Karditsas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλλιφώνι Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Καλλιφώνι Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Kallifoni Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καλλιφωνίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καλλιφώνι | Kallifoni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καρποχώρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Καρποχώρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Karpoxori Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καρποχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καρποχώρι | Karpoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλλίθηρο Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Καλλίθηρο Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Kallithhro Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καλλίθηρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καλλίθηρο | Kallithiro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λεοντάρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Λεοντάρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Leontari Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λεονταρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λεοντάρι | Leontari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μακρυχώρι Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Μακρυχώρι Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Makruxori Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μακρυχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μακρυχώρι | Makryxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πρόδρομος Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Πρόδρομος Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Prodromos Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Προδρόμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πρόδρομο | Prodromos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σταυρός Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Σταυρός Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Stayros Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σταυρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Σταυρό | Stayros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ανάβρα Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Ανάβρα Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Anavra Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ανάβρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ανάβρα | Anavra phone - dialing code.

Περισσότερα »