Καρδίτσα – Θεσσαλία ● Κωδικοί κλήσεων

Καρδίτσα - Θεσσαλία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Καρδίτσα – Θεσσαλία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Καρδίτσα, Παλαμάς, Σοφάδες, Καρδιτσομαγούλα, Μουζάκι Καρδίτσας, Αγναντερό κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Καρδίτσας ● Karditsa in Greece. Telephone area dialing codes

Καρδίτσα Θεσσαλίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Καρδίτσα Θεσσαλίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Karditsa Thessalia Kentrikh Ellada Phone Code | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καρδίτσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καρδίτσα | Karditsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαμάς Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2444

Παλαμάς Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2444 ● Palamas Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαμά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Παλαμά | Palamas Karditsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σοφάδες Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Σοφάδες Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Sofades Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σοφάδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Σοφάδες | Sofades phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καρδιτσομαγούλα Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2441

Καρδιτσομαγούλα Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2441 ● Karditsomagoula Karditsas Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καρδιτσομαγούλας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καρδιτσομαγούλα | Karditsomagoula dialing code.

Περισσότερα »

Μουζάκι Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445

Μουζάκι Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2445 ● Mouzaki Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μουζακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μουζάκι | Mouzaki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγναντερό Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Αγναντερό Μουζακίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Agnantero Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγναντερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αγναντερό | Agnandero Karditsas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Προάστιο Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2441

Προάστιο Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2441 ● Proastio Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Προαστίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Προάστιο | Proastio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ματαράγκα Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Ματαράγκα Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Mataragka Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ματαράγκας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ματαράγκα | Mataragka phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρτεσιανό Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Αρτεσιανό Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Artesiano Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αρτεσιανού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αρτεσιανό | Artesiano phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μητρόπολη Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441

Μητρόπολη Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2441 ● Mhtropolh Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μητρόπολης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μητρόπολη | Mitropoli phone - dialing code.

Περισσότερα »