Βοιωτία – Στερεά Ελλάδα ● Κωδικοί κλήσεων

Βοιωτία - Στερεά Ελλάδα. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Βοιωτία – Στερεά Ελλάδα. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Θήβα, Λιβαδειά, Ορχομενός, Αλίαρτος, Σχηματάρι, Βάγια κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Βοιωτίας ● Voiotia in Greece. Telephone area dialing codes

Διόνυσος Ορχομενού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2261

Διόνυσος Ορχομενού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2261 ● Dionusos Voiotias Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22610 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Διονύσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Διόνυσο | Dionysos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χαιρώνεια Λιβαδειάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2261

Χαιρώνεια Λιβαδειάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2261 ● Xaironeia Voiotias Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22610 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χαιρώνειας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χαιρώνεια | Chaeronea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νεοχωράκι Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2262

Νεοχωράκι Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2262 ● Neoxoraki Voiotias Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22620 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νεοχωρακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νεοχωράκι | Neoxoraki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μουρίκι Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2262

Μουρίκι Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2262 ● Mouriki Voiotias Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22620 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαυρικίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μουρίκι | Mouriki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάζι Αλιάρτου – Θεσπιέων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2268

Μάζι Αλιάρτου - Θεσπιέων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2268 ● Mazi Voiotias Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαζίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μάζι | Mazi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Οινόη Τανάγρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2262

Οινόη Τανάγρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2262 ● Oinoh Voiotias Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22620 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Οινόης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Οινόη | Oinoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ύπατο Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2262

Ύπατο Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2262 ● Ypato Voiotias Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22620 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Υπάτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ύπατο | Ypato phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πρόδρομος Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264

Πρόδρομος Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264 ● Prodromos Voiotias Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Προδρόμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πρόδρομο | Prodromos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παναγία Τανάγρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2262

Παναγία Τανάγρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2262 ● Panagia Voiotias Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22620 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παναγίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παναγία | Panagia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ελλοπία Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264

Ελλοπία Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264 ● Ellopia Voiotias Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ελλοπίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ελλοπία | Ellopia phone - dialing code.

Περισσότερα »