Φωκίδα – Στερεά Ελλάδα ● Κωδικοί κλήσεων

Φωκίδα - Στερεά Ελλάδα. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Φωκίδα – Στερεά Ελλάδα. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Άμφισσα, Ιτέα Φωκίδας, Γαλαξίδι, Δεσφίνα, Κίρρα, Πολύδροσος κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Φωκίδας ● Fokida in Greece. Telephone area dialing codes

Άμφισσα Δελφών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2265

Άμφισσα Δελφών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2265 ● Amfissa Fokidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άμφισσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άμφισσα | Amfissa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ιτέα Δελφών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2265

Ιτέα Δελφών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2265 ● Itea Fokidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ιτέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ιτέα | Itea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γαλαξίδι Δελφών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2265

Γαλαξίδι Δελφών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2265 ● Galaksidi Fokidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γαλαξιδίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γαλαξίδι | Galaxidi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δεσφίνα Δελφών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2265

Δεσφίνα Δελφών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2265 ● Desfina Fokidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Δεσφίνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Δεσφίνα | Desfina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κίρρα Δελφών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2265

Κίρρα Δελφών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2265 ● Kirra Fokidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κίρρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κίρρα | Kirra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πολύδροσος Δελφών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2234

Πολύδροσος Δελφών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2234 ● Poludrosos Fokidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πολυδρόσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πολύδροσο | Polydrosos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λιδωρίκι Δωρίδος. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2266

Λιδωρίκι Δωρίδος. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2266 ● Lidoriki Fokidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22660 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λιδωρικίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λιδωρίκι | Lidoriki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ερατεινή Δωρίδος. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2266

Ερατεινή Δωρίδος. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2266 ● Erateinh Fokidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22660 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ερατεινής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ερατεινή | Erateini phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δελφοί Φωκίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2265

Δελφοί Φωκίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2265 ● Delfoi Fokidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Δελφών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Δελφούς | Delphi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χρισσό Δελφών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2265

Χρισσό Δελφών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2265 ● Xrisso Fokidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χρισσού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χρισσό | Chrisso phone - dialing code.

Περισσότερα »