Ευρυτανία – Στερεά Ελλάδα ● Κωδικοί κλήσεων

Ευρυτανία - Στερεά Ελλάδα. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Ευρυτανία – Στερεά Ελλάδα. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Καρπενήσι, Γρανίτσα, Δυτική Φραγκίστα, Ραπτόπουλο, Άγραφα, Φουρνά κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Ευρυτανίας ● Eyrytania in Greece. Telephone area dialing codes

Έλατος Αγράφων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2237

Έλατος Αγράφων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2237 ● Klhsh Oikismos Elatos Eyrutanias Sterea Ellada | Map Phone Code

22370 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ελάτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Έλατο | Elatos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καρυά Αγράφων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2237

Καρυά Αγράφων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2237 ● Klhsh Oikismos Karua Eyrutanias Sterea Ellada | Map Phone Code

22370 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καρυάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καρυά | Karya phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ασπρόρρευμα Αγράφων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2237

Ασπρόρρευμα Αγράφων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2237 ● Oikismos Asprorreyma Eyrutanias Sterea Ellada | Map Phone Code

22370 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ασπρορρεύματος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ασπρόρρευμα | Asproremma Evritanias dialing code.

Περισσότερα »

Πτέρη Αγράφων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2237

Πτέρη Αγράφων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2237 ● Klhsh Oikismos Pterh Eyrutanias Sterea Ellada | Map Phone Code

22370 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πτέρης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πτέρη | Pteri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Περουλαίικα Αγράφων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2237

Περουλαίικα Αγράφων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2237 ● Oikismos Peroulaiika Eyrutanias Sterea Ellada | Map Phone Code

22370 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Περουλαίικων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Περουλαίικα | Peroulaiika phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Μαραθιά Αγράφων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2237

Κάτω Μαραθιά Αγράφων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2237 ● Oikismos Kato Marathia Eyrutanias Sterea Ellada | Map Phone Code

22370 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κάτω Μαραθιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κάτω Μαραθιά | Kato Marathia phone - dialing code.

Περισσότερα »