28310 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Ρέθυμνο Κρήτης

28310 - Ρέθυμνο Κρήτης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2831» ● Rethymno Kritis in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 28310 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Ρέθυμνο Κρήτης της Γεωγραφικής Ζώνης «28» (Περιφέρεια Κρήτης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αποκορώνου και Ρεθύμνου ● Rethymno Kritis in Greece. Telephone area – dialing code

Ρέθυμνο Κρήτης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831

Ρέθυμνο Κρήτης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831 ● Rethymno Kriti Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ρεθύμνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ρέθυμνο | Rethymno phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βιολί Χαράκι Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Βιολί Χαράκι Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Violi Xaraki Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βιολί Χαρακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βιολί Χαράκι | Violi Xaraki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Atsipopoulo Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ατσιπόπουλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ατσιπόπουλο | Atsipopoulo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γάλλος Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831

Γάλλος Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831 ● Gallos Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γάλλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Γάλλο | Gallos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πρινές Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831

Πρινές Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831 ● Prines Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πρινέ. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πρινέ | Prines phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γεράνι Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831

Γεράνι Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831 ● Gerani Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γερανίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γεράνι | Gerani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σφακάκι Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Σφακάκι Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Sfakaki Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σφακακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σφακάκι | Sfakaki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αδελιανός Κάμπος Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2831

Αδελιανός Κάμπος Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2831 ● Adelianos Kampos Rethumnou Krhth Phone Code | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αδελιανού Κάμπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Αδελιανός Κάμπο | Adelianos Kampos dialing code.

Περισσότερα »

Σταυρωμένος Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Σταυρωμένος Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Klhsh Stayromenos Xamaleyriou Rethumnou Krhth | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σταυρωμένου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Σταυρωμένο | Stayromenos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Επισκοπή Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Επισκοπή Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Episkoph Lappaion Rethumnou Krhth Phone Code | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Επισκοπής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Επισκοπή | Episkopi phone - dialing code.

Περισσότερα »