27550 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Άστρος Αρκαδίας

27550 - Άστρος Αρκαδίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2755» ● Astros Arkadias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 27550 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Άστρος Αρκαδίας της Γεωγραφικής Ζώνης «27» (Περιφέρεια Πελοποννήσου ● Δήμος Κυθήρων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ● Astros Arkadias in Greece. Telephone area – dialing code

Άστρος Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2755

Άστρος Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2755 ● Astros Arkadias Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άστρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Άστρος | Astros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παράλιο Άστρος Βόρειας Κυνουρίας. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2755

Παράλιο Άστρος Βόρειας Κυνουρίας. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2755 ● Kodikos Paralio Astros Arkadias Peloponnhsos | Map Phone Code

27550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παράλιου Άστρους. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παράλιο Άστρος | Paralio Astros dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Ανδρέας Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2755

Άγιος Ανδρέας Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2755 ● Agios Andreas Arkadias Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Ανδρέα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Ανδρέα | Agios Andreas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χειμερινή Μελιγού Βόρειας Κυνουρίας. Κωδικός τηλεφώνου 2755

Χειμερινή Μελιγού Βόρειας Κυνουρίας. Κωδικός τηλεφώνου 2755 ● Klhsh Xeimerinh Meligou Arkadias Peloponnhsos | Map Phone Code

27550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθν. Κωδ. Προορισμού) της Χειμερινής Μελιγούς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χειμερινή Μελιγού | Xeimerini Meligou dialing code.

Περισσότερα »

Κορακοβούνι Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2755

Κορακοβούνι Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2755 ● Korakovouni Arkadias Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κορακοβουνίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κορακοβούνι | Korakovouni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Δολιανά Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2755

Κάτω Δολιανά Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2755 ● Kato Doliana Arkadias Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κάτω Δολιανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κάτω Δολιανά | Doliana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ξηροπήγαδο Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2755

Ξηροπήγαδο Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2755 ● Kshrophgado Arkadias Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ξηροπήγαδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ξηροπήγαδο | Xiropigado phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βέρβενα Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2755

Βέρβενα Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2755 ● Vervena Arkadias Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Βερβένων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Βέρβενα | Vervena phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πραστός Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2755

Πραστός Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2755 ● Prastos Arkadias Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πραστού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πραστό | Prastos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Βέρβενα Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2755

Κάτω Βέρβενα Βόρειας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2755 ● Kato Vervena Arkadias Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κάτω Βερβένων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κάτω Βέρβενα | Kato Vervena phone - dialing code.

Περισσότερα »