27530 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Λυγουριό Αργολίδος

27530 - Λυγουριό Αργολίδος. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2753» ● Lygourio Argolidos in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 27530 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Λυγουριό Αργολίδος της Γεωγραφικής Ζώνης «27» (Περιφέρεια Πελοποννήσου ● Δήμος Κυθήρων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Επιδαύρου ● Lygourio Argolidos in Greece. Telephone area – dialing code

Λυγουριό Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753

Λυγουριό Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753 ● Lugourio Argolidas Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λυγουριού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λυγουριό | Lygourio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρχαία Επίδαυρος Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2753

Αρχαία Επίδαυρος Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2753 ● Klhsh Arxaia Epidayros Argolidas Peloponnhsos | Map Phone Code

27530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αρχαίας Επιδαύρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αρχαία Επίδαυρο | Palaia Epidavros dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Επίδαυρος Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753

Νέα Επίδαυρος Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753 ● Kodikos Nea Epidayros Argolidas Peloponnhsos | Map Phone Code

27530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Επιδαύρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Επίδαυρο | Nea Epidavros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μετόχι Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753

Μετόχι Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753 ● Metoxi Agiou Dhmhtriou Argolidas Peloponnhsos | Map Phone Code

27530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μετοχίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μετόχι | Metoxi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δήμαινα Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753

Δήμαινα Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753 ● Dhmaina Argolidas Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Δήμαινας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Δήμαινα | Dimaina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αδάμι Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2753

Αδάμι Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2753 ● Adami Argolidas Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αδαμίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αδάμι | Adami phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρκαδικό Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753

Αρκαδικό Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753 ● Arkadiko Argolidas Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αρκαδικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αρκαδικό | Arkadiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κολιάκι Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753

Κολιάκι Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753 ● Koliaki Argolidas Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κολιακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κολιάκι | Koliaki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τραχειά Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753

Τραχειά Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753 ● Traxeia Argolidas Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Τραχειάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Τραχειά | Traxeia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γιαννουλαίικα Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753

Γιαννουλαίικα Επιδαύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2753 ● Kodikos Giannoulaiika Argolidas Peloponnhsos | Map Phone Code

27530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Γιαννουλαίικων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Γιαννουλαίικα | Giannoulaiika phone - dialing code.

Περισσότερα »