27410 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Κόρινθος Πελοποννήσου

27410 - Κόρινθος Πελοποννήσου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2741» ● Korinthos Peloponnisoy dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 27410 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Κόρινθος Πελοποννήσου της Γεωγραφικής Ζώνης «27» (Περιφέρεια Πελοποννήσου ● Δήμος Κυθήρων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Βέλου – Βόχας, Κορίνθου και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ● Korinthos Peloponnisoy in Greece. Telephone area – dialing code

Κόρινθος Πελοποννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2741

Κόρινθος Πελοποννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2741 ● Korinthos Korinthias Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κορίνθου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κόρινθο | Corinth phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιοι Θεόδωροι κοινότητας Αγίων Θεοδώρων. Κωδικός τηλεφώνου 2741

Άγιοι Θεόδωροι κοινότητας Αγίων Θεοδώρων. Κωδικός τηλεφώνου 2741 ● Klhsh Agioi Theodoroi Korinthias Peloponnhsos | Map Phone Code

27410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αγίων Θεοδώρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Αγίους Θεοδώρους | Agioi Theodoroi dialing code.

Περισσότερα »

Ζευγολατιό Βέλου – Βόχας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2741

Ζευγολατιό Βέλου - Βόχας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2741 ● Zeygolatio Korinthias Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ζευγολατιού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ζευγολατιό | Zevgolateio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βραχάτι Βέλου – Βόχας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2741

Βραχάτι Βέλου - Βόχας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2741 ● Vraxati Korinthias Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βραχατίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βραχάτι | Vrachati phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λέχαιο Κορίνθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2741

Λέχαιο Κορίνθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2741 ● Lexaio Korinthias Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λεχαίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λέχαιο | Lexaio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρχαία Κόρινθος Πελοποννήσου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2741

Αρχαία Κόρινθος Πελοποννήσου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2741 ● Klhsh Arxaia Korinthos Korinthias Peloponnhsos | Map Phone Code

27410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αρχαίας Κορίνθου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αρχαία Κόρινθο | Ancient Corinth dialing code.

Περισσότερα »

Άσσος Κορίνθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2741

Άσσος Κορίνθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2741 ● Assos Korinthias Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άσσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άσσο | Assos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αθίκια Κορίνθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2741

Αθίκια Κορίνθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2741 ● Athikia Korinthias Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αθικίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Αθίκια | Athikia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εξαμίλια Κορίνθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2741

Εξαμίλια Κορίνθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2741 ● Eksamilia Korinthias Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Εξαμιλίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Εξαμίλια | Examilia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χιλιομόδι Κορίνθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2741

Χιλιομόδι Κορίνθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2741 ● Xiliomodi Korinthias Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χιλιομοδίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χιλιομόδι | Chiliomodi phone - dialing code.

Περισσότερα »