26810 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Άρτα Ηπείρου

26810 - Άρτα Ηπείρου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2681» ● Arta Hpeirou in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 26810 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Άρτα Ηπείρου της Γεωγραφικής Ζώνης «26» (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ● Περ. Ηπείρου ● Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αμφιλοχίας, Άρτας, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων και Νικολάου Σκουφά ● Arta Hpeirou in Greece. Telephone area – dialing code

Νέος Συνοικισμός Νικολάου Σκουφά. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2681

Νέος Συνοικισμός Νικολάου Σκουφά. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Neos Sunoikismos Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Συνοικισμού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Νέο Συνοικισμό | Neos Synoikismos dialing code.

Περισσότερα »

Απόμερο Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Απόμερο Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Apomero Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Απόμερου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Απόμερο | Apomero Artas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Περδικορράχη Γεωργίου Καραϊσκάκη. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2681

Περδικορράχη Γεωργίου Καραϊσκάκη. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Perdikorraxh Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Περδικορράχης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Περδικορράχη | Perdikorraxi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγία Τριάδα Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Αγία Τριάδα Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Agia Triada Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αγίας Τριάδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αγία Τριάδα | Agia Triada phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελάτες Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Μελάτες Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Melates Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μελάτων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Μελάτες | Melates phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φλωριάδα Αμφιλοχίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Φλωριάδα Αμφιλοχίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Klhsh Floriada Aitoloakarnanias Sterea Ellada | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Φλωριάδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Φλωριάδα | Floriada phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κλειστό Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Κλειστό Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Kleisto Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κλειστού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κλειστό | Kleisto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γιαννιώτι Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Γιαννιώτι Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Giannioti Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γιαννιωτίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γιαννιώτι | Giannioti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αλώνια Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Αλώνια Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Alonia Selladon Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αλωνίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Αλώνια | Alonia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Νικόλαος Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Άγιος Νικόλαος Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Kodikos Agios Nikolaos Kompotiou Artas Hpeiros | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Νικολάου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Νικόλαο | Agios Nikolaos phone - dialing code.

Περισσότερα »