26810 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Άρτα Ηπείρου

26810 - Άρτα Ηπείρου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2681» ● Arta Hpeirou in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 26810 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Άρτα Ηπείρου της Γεωγραφικής Ζώνης «26» (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ● Περ. Ηπείρου ● Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αμφιλοχίας, Άρτας, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων και Νικολάου Σκουφά ● Arta Hpeirou in Greece. Telephone area – dialing code

Ακροποταμιά Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Ακροποταμιά Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Akropotamia Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ακροποταμιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ακροποταμιά | Akropotamia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γαβριά Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Γαβριά Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Gavria Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γαβριάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γαβριά | Gavria phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βλαχέρνα Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Βλαχέρνα Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Vlaxerna Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βλαχέρνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βλαχέρνα | Vlacherna phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Πέτρα Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Άνω Πέτρα Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Ano Petra Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άνω Πέτρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άνω Πέτρα | Ano Petra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Άγιοι Ανάργυροι Νικολάου Σκουφά. Κωδικός τηλεφώνου 2681

Άνω Άγιοι Ανάργυροι Νικολάου Σκουφά. Κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Ano Agioi Anarguroi Artas Hpeiros Phone Code | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Ε.Κ.Π) των Άνω Αγίων Αναργύρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Άνω Αγίους Αναργύρους | Ano Agioi Anargyroi dialing code.

Περισσότερα »

Πλησιοί Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Πλησιοί Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Plhsioi Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Πλησιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Πλησιούς | Plisii Artas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Περάνθη Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Περάνθη Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Peranthh Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Περάνθης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Περάνθη | Peranthi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παχυκάλαμος Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Παχυκάλαμος Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Paxukalamos Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παχυκαλάμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Παχυκάλαμο | Paxykalamos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γλυκόρριζο Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Γλυκόρριζο Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Glukorrizo Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γλυκόρριζου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γλυκόρριζο | Glykorrizo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λιμίνη Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Λιμίνη Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Liminh Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λιμίνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λιμίνη | Limini phone - dialing code.

Περισσότερα »