26810 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Άρτα Ηπείρου

26810 - Άρτα Ηπείρου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2681» ● Arta Hpeirou in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 26810 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Άρτα Ηπείρου της Γεωγραφικής Ζώνης «26» (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ● Περ. Ηπείρου ● Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αμφιλοχίας, Άρτας, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων και Νικολάου Σκουφά ● Arta Hpeirou in Greece. Telephone area – dialing code

Καλογερικό Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Καλογερικό Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Kalogeriko Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καλογερικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καλογερικό | Kalogeriko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμφιθέα Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Αμφιθέα Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Amfithea Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αμφιθέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αμφιθέα | Amfithea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κιρκιζάτες Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Κιρκιζάτες Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Kirkizates Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κιρκιζάτων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Κιρκιζάτες | Kirkizates Artas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παναγιά Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Παναγιά Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Panagia Diasellou Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παναγιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παναγιά | Panagia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Συκιές Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Συκιές Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Sukies Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Συκιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Συκιές | Sykies phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελισσουργοί Κεντρικών Τζουμέρκων. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2681

Μελισσουργοί Κεντρικών Τζουμέρκων. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Melissourgoi Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μελισσουργών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Μελισσουργούς | Melissourgoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κεραμάτες Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Κεραμάτες Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Keramates Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κεραμάτων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Κεραμάτες | Keramates phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πολύδροσο Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Πολύδροσο Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Poludroso Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πολυδρόσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πολύδροσο | Polydroso phone - dialing code.

Περισσότερα »

Έλατος Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Έλατος Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Elatos Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ελάτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Έλατο | Elatos Artas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βίγλα Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Βίγλα Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Vigla Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βίγλας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βίγλα | Vigla phone - dialing code.

Περισσότερα »