26810 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Άρτα Ηπείρου

26810 - Άρτα Ηπείρου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2681» ● Arta Hpeirou in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 26810 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Άρτα Ηπείρου της Γεωγραφικής Ζώνης «26» (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ● Περ. Ηπείρου ● Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αμφιλοχίας, Άρτας, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων και Νικολάου Σκουφά ● Arta Hpeirou in Greece. Telephone area – dialing code

Κάτω Καρυά Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Κάτω Καρυά Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Kato Karua Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κάτω Καρυάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κάτω Καρυά | Kato Karya phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πουρνάρι Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Πουρνάρι Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Oikismos Pournari Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πουρναρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πουρνάρι | Pournari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φισοτά Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Φισοτά Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Oikismos Fisota Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Φισοτών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Φισοτά | Fisota phone - dialing code.

Περισσότερα »

Προσήλια Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Προσήλια Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Oikismos Proshlia Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Προσηλίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Προσήλια | Prosilia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρανιές Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Κρανιές Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Oikismos Kranies Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κρανιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Κρανιές | Kranies phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ακροποταμιά Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Ακροποταμιά Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Oikismos Akropotamia Artas Hpeiros Phone Code | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ακροποταμιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ακροποταμιά | Akropotamia phone - dialing code.

Περισσότερα »