26590 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Καλέντζι Ιωαννίνων

26590 - Καλέντζι Ιωαννίνων. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2659» ● Kalentzi Ioanninon in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 26590 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Καλέντζι Ιωαννίνων της Γεωγραφικής Ζώνης «26» (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ● Περιφέρεια Ηπείρου ● Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων ● Kalentzi Ioanninon in Greece. Telephone area – dialing code

Ζωοδόχος Πηγή Βορείων Τζουμέρκων. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2659

Ζωοδόχος Πηγή Βορείων Τζουμέρκων. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2659 ● Zoodoxos Phgh Platanousshs Ioanninon Hpeiros | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ζωοδόχου Πηγής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ζωοδόχο Πηγή | Zoodoxos Pigi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλάκα Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2659

Πλάκα Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2659 ● Plaka Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πλάκας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πλάκα | Plaka phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βουνόρεια Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Βουνόρεια Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Vounoreia Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Βουνόρειων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Βουνόρεια | Vounoreia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φράξος Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Φράξος Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Fraksos Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Φράξου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Φράξο | Fraxos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νίστορα Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Νίστορα Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Oikismos Nistora Ioanninon Hpeiros Phone Code | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νίστορας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νίστορα | Nistora phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μυλοκοπειό Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Μυλοκοπειό Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Kodikos Oikismos Mulokopeio Ioanninon Hpeiros | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μυλοκοπειού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μυλοκοπειό | Mylokopeio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλληκάρι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Παλληκάρι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Kodikos Oikismos Pallhkari Ioanninon Hpeiros | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλληκαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παλληκάρι | Pallikari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεγάλη Ράχη Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Μεγάλη Ράχη Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Kodikos Oikismos Megalh Raxh Ioanninon Hpeiros | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μεγάλης Ράχης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μεγάλη Ράχη | Megali Raxi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ρούγα Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2659

Ρούγα Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2659 ● Oikismos Rouga Ioanninon Hpeiros Phone Code | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ρούγας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ρούγα | Rouga phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ξηροβούνι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Ξηροβούνι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Kodikos Oikismos Kshrovouni Ioanninon Hpeiros | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ξηροβουνίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ξηροβούνι | Xirovouni phone - dialing code.

Περισσότερα »