26590 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Καλέντζι Ιωαννίνων

26590 - Καλέντζι Ιωαννίνων. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2659» ● Kalentzi Ioanninon in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 26590 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Καλέντζι Ιωαννίνων της Γεωγραφικής Ζώνης «26» (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ● Περιφέρεια Ηπείρου ● Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων ● Kalentzi Ioanninon in Greece. Telephone area – dialing code

Μυστράς Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Μυστράς Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Mustras Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μυστρά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μυστρά | Mystras phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κορίτιανη Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Κορίτιανη Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Koritianh Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κορίτιανης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κορίτιανη | Koritiani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αετορράχη Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Αετορράχη Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Aetorraxh Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αετορράχης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αετορράχη | Aetorraxi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ραφταναίοι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Ραφταναίοι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Raftanaioi Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ραφταναίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Ραφταναίους | Raftanaioi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ποτιστικά Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Ποτιστικά Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Potistika Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ποτιστικών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Ποτιστικά | Potistika phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πάτερο Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Πάτερο Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Patero Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πάτερου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πάτερο | Patero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κωστήτσι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Κωστήτσι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Kosthtsi Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κωστητσίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κωστήτσι | Kostitsi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαιομοχούστι Βορείων Τζουμέρκων. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2659

Παλαιομοχούστι Βορείων Τζουμέρκων. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2659 ● Palaiomoxousti Ioanninon Hpeiros Phone Code | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαιομοχουστίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παλαιομοχούστι | Palaiomoxousti dialing code.

Περισσότερα »

Φορτόσι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Φορτόσι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Fortosi Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Φορτοσίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Φορτόσι | Fortosi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κέδρος Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Κέδρος Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Kedros Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κέδρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κέδρο | Kedros phone - dialing code.

Περισσότερα »