26590 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Καλέντζι Ιωαννίνων

26590 - Καλέντζι Ιωαννίνων. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2659» ● Kalentzi Ioanninon in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 26590 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Καλέντζι Ιωαννίνων της Γεωγραφικής Ζώνης «26» (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ● Περιφέρεια Ηπείρου ● Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων ● Kalentzi Ioanninon in Greece. Telephone area – dialing code

Πράμαντα Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Πράμαντα Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Pramanta Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Πραμάντων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Πράμαντα | Pramanta phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ματσούκι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Ματσούκι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Matsouki Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ματσουκίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ματσούκι | Matsouki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλατανούσσα Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Πλατανούσσα Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Platanoussa Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πλατανούσσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πλατανούσσα | Platanoussa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλέντζι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Καλέντζι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Kalentzi Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καλεντζίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καλέντζι | Kalentzi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλαίσια Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Πλαίσια Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Plaisia Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Πλαισίιων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Πλαίσια | Plaisia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χριστοί Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Χριστοί Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Xristoi Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Χριστών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Χριστούς | Xristoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μονολίθι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Μονολίθι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Monolithi Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μονολιθίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μονολίθι | Monolithi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τσόπελα Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Τσόπελα Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Tsopela Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Τσόπελας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Τσόπελα | Tsopela phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βαπτιστής Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Βαπτιστής Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Vaptisths Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βαπτιστή. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βαπτιστή | Vaptistis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μιχαλίτσι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659

Μιχαλίτσι Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2659 ● Mixalitsi Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26590 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μιχαλιτσίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μιχαλίτσι | Mixalitsi phone - dialing code.

Περισσότερα »