26580 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Ζίτσα Ιωαννίνων

26580 - Ζίτσα Ιωαννίνων. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2658» ● Zitsa Ioanninon in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 26580 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Ζίτσα Ιωαννίνων της Γεωγραφικής Ζώνης «26» (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ● Περιφέρεια Ηπείρου ● Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Ζίτσας ● Zitsa Ioanninon in Greece. Telephone area – dialing code

Ζίτσα Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2658

Ζίτσα Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2658 ● Zitsa Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26580 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ζίτσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ζίτσα | Zitsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κληματιά Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2658

Κληματιά Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2658 ● Klhmatia Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26580 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κληματιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κληματιά | Klimatia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πρωτόπαππας Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2658

Πρωτόπαππας Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2658 ● Protopappas Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26580 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πρωτόπαππα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πρωτόπαππα | Protopappas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καρίτσα Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2658

Καρίτσα Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2658 ● Karitsa Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26580 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καρίτσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καρίτσα | Karitsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλιουρή Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2658

Παλιουρή Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2658 ● Kodikos Paliourh Eyrumenon Ioanninon Hpeiros | Map Phone Code

26580 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παλιουρής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παλιουρή | Paliouri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ραδοβίζι Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2658

Ραδοβίζι Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2658 ● Radovizi Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26580 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ραδοβιζίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ραδοβίζι | Radovizi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κούρεντα Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2658

Κούρεντα Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2658 ● Kourenta Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26580 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κούρεντων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κούρεντα | Kourenta phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βουτσαράς Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2658

Βουτσαράς Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2658 ● Voutsaras Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26580 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βουτσαρά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βουτσαρά | Voutsaras phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Ζάλογγο Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2658

Κάτω Ζάλογγο Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2658 ● Kato Zaloggo Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26580 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κάτω Ζαλόγγου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κάτω Ζάλογγο | Kato Zaloggo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δεσποτικό Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2658

Δεσποτικό Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2658 ● Despotiko Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26580 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δεσποτικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δεσποτικό | Despotiko phone - dialing code.

Περισσότερα »