26560 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Ταμπούρια Ιωαννίνων

26560 - Ταμπούρια Ιωαννίνων. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2656» ● Tabouria Ioanninon dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 26560 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Ταμπούρια Ιωαννίνων της Γεωγραφικής Ζώνης «26» (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ● Περιφέρεια Ηπείρου ● Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Ζαγορίου και Μετσόβου ● Tabouria Ioanninon in Greece. Telephone area – dialing code

Μέτσοβο Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2656

Μέτσοβο Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2656 ● Metsovo Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μετσόβου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μέτσοβο | Metsovo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ανήλιο Μετσόβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2656

Ανήλιο Μετσόβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2656 ● Anhlio Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ανηλίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ανήλιο | Anilio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χρυσοβίτσα Μετσόβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2656

Χρυσοβίτσα Μετσόβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2656 ● Xrusovitsa Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χρυσοβίτσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χρυσοβίτσα | Chrysovitsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μηλιά Μετσόβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2656

Μηλιά Μετσόβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2656 ● Mhlia Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μηλιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μηλιά | Milea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μέγα Περιστέρι Μετσόβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2656

Μέγα Περιστέρι Μετσόβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2656 ● Mega Peristeri Ioanninon Hpeiros Phone Code | Map Phone Code

26560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μέγα Περιστερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μέγα Περιστέρι | Mega Peristeri dialing code.

Περισσότερα »

Βοτονόσι Μετσόβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2656

Βοτονόσι Μετσόβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2656 ● Votonosi Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βοτονοσίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βοτονόσι | Votonosi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μύλοι Μετσόβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2656

Μύλοι Μετσόβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2656 ● Muloi Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μύλων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Μύλους | Myloi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γρεβενίτι Ζαγορίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2656

Γρεβενίτι Ζαγορίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2656 ● Greveniti Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γραβενιτίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γρεβενίτι | Greveniti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ανάληψη Μετσόβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2656

Ανάληψη Μετσόβου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2656 ● Analhpsh Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ανάληψης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ανάληψη | Analipsi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μηλιωτάδες Ζαγορίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2656

Μηλιωτάδες Ζαγορίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2656 ● Mhliotades Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μηλιωτάδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Μηλιωτάδες | Miliotades phone - dialing code.

Περισσότερα »