26530 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Καρυές Ιωαννίνων

26530 - Καρυές Ιωαννίνων. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2653» ● Karyes Ioanninon in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 26530 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Καρυές Ιωαννίνων της Γεωγραφικής Ζώνης «26» (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ● Περιφέρεια Ηπείρου ● Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Ζαγορίου, Ζίτσας και Πωγωνίου ● Karyes Ioanninon in Greece. Telephone area – dialing code

Παρακάλαμος Πωγωνίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2653

Παρακάλαμος Πωγωνίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2653 ● Parakalamos Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παρακαλάμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Παρακάλαμο | Parakalamos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καρυές Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2653

Καρυές Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2653 ● Kodikos Karues Metamorfoshs Ioanninon Hpeiros | Map Phone Code

26530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Καρυών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Καρυές | Karyes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλπάκι Πωγωνίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2653

Καλπάκι Πωγωνίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2653 ● Kalpaki Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καλπακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καλπάκι | Kalpaki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δολιανά Πωγωνίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2653

Δολιανά Πωγωνίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2653 ● Doliana Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Δολιανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Δολιανά | Doliana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κουκλιοί Πωγωνίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2653

Κουκλιοί Πωγωνίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2653 ● Kouklioi Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κουκλιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Κουκλιούς | Kouklioi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πετσάλι Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2653

Πετσάλι Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2653 ● Petsali Ekalhs Ioanninon Hpeiros Phone Code | Map Phone Code

26530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πετσαλίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πετσάλι | Petsali phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ασφάκα Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2653

Ασφάκα Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2653 ● Asfaka Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ασφάκας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ασφάκα | Asfaka phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τσεπέλοβο Ζαγορίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2653

Τσεπέλοβο Ζαγορίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2653 ● Tsepelovo Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Τσεπελόβου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Τσεπέλοβο | Tsepelovo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πάπιγκο Ζαγορίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2653

Πάπιγκο Ζαγορίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2653 ● Papigko Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πάπιγκου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πάπιγκο | Papingo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαζαράκι Πωγωνίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2653

Μαζαράκι Πωγωνίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2653 ● Mazaraki Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαζαρακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μαζαράκι | Mazaraki phone - dialing code.

Περισσότερα »