26510 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Ιωάννινα Ηπείρου

26510 - Ιωάννινα Ηπείρου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2651» ● Ioannina Hpeirou in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 26510 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Ιωάννινα Ηπείρου της Γεωγραφικής Ζώνης «26» (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ● Περιφέρεια Ηπείρου ● Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζίτσας και Ιωαννίνων ● Ioannina Hpeirou in Greece. Telephone area – dialing code

Άμμος Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2651

Άμμος Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2651 ● Ammos Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άμμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άμμο | Ammos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Περίβλεπτος Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Περίβλεπτος Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Perivleptos Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Περιβλέπτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Περίβλεπτο | Perivleptos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ελληνικό Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2651

Ελληνικό Βορείων Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2651 ● Ellhniko Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ελληνικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ελληνικό | Elliniko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρύα Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2651

Κρύα Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2651 ● Krua Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κρύας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κρύα | Krya phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλατανιά Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Πλατανιά Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Kodikos Platania Pamvotidos Ioanninon Hpeiros | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πλατανιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πλατανιά | Platania phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγία Μαρίνα Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Αγία Μαρίνα Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Agia Marina Kruas Ioanninon Hpeiros Phone Code | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αγίας Μαρίνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αγία Μαρίνα | Agia Marina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Λαψίστα Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Άνω Λαψίστα Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Ano Lapsista Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άνω Λαψίστας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άνω Λαψίστα | Ano Lapsista phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Λαψίστα Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Κάτω Λαψίστα Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Kato Lapsista Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κάτω Λαψίστας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κάτω Λαψίστα | Kato Lapsista phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελιγγοί Δωδώνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Μελιγγοί Δωδώνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Meliggoi Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μελιγγών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Μελιγγούς | Meliggoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμπέλια Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Αμπέλια Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Ampelia Mpizaniou Ioanninon Hpeiros Phone Code | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αμπέλιας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αμπέλια | Ampelia phone - dialing code.

Περισσότερα »