26510 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Ιωάννινα Ηπείρου

26510 - Ιωάννινα Ηπείρου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2651» ● Ioannina Hpeirou in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 26510 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Ιωάννινα Ηπείρου της Γεωγραφικής Ζώνης «26» (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ● Περιφέρεια Ηπείρου ● Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζίτσας και Ιωαννίνων ● Ioannina Hpeirou in Greece. Telephone area – dialing code

Βελισσάριος Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Βελισσάριος Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Velissarios Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βελισσαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βελισσάριο | Velissarios phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Μάρμαρα Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Κάτω Μάρμαρα Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Kato Marmara Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κάτω Μαρμάρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κάτω Μάρμαρα | Kato Marmara phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάρμαρα Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Μάρμαρα Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Marmara Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μαρμάρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Μάρμαρα | Marmara phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμφιθέα Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Αμφιθέα Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Amfithea Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αμφιθέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αμφιθέα | Amfithea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πεντέλη Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Πεντέλη Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Pentelh Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πεντέλης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πεντέλη | Penteli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοσμηρά Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Κοσμηρά Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Kosmhra Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κοσμηράς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κοσμηρά | Kosmira phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καστρίτσα Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Καστρίτσα Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Kastritsa Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καστρίτσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καστρίτσα | Kastritsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ηλιόκαλη Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Ηλιόκαλη Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Hliokalh Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ηλιόκαλης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ηλιόκαλη | Iliokali phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ζωοδόχος Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2651

Ζωοδόχος Ζίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2651 ● Zoodoxos Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ζωοδόχου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ζωοδόχο | Zoodoxos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βασιλική Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651

Βασιλική Ιωαννίνων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2651 ● Vasilikh Ioanninon Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βασιλικής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βασιλική | Vasiliki phone - dialing code.

Περισσότερα »