25930 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Λιμενάρι Καβάλας

25930 - Λιμενάρι Καβάλας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2593» ● Limenari Kavalas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25930 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Λιμενάρι Καβάλας της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Θάσου ● Limenari Kavalas in Greece. Telephone area – dialing code

Θάσος Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593

Θάσος Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593 ● Thasos Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Θάσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Θάσο | Thasos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λιμενάρια Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593

Λιμενάρια Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593 ● Limenaria Thasos Kavalas Makedonia Phone Code | Map Phone Code

25930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λιμεναρίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λιμενάρια | Limenaria phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ποταμιά Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593

Ποταμιά Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593 ● Potamia Thasos Kavalas Makedonia Phone Code | Map Phone Code

25930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ποταμιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ποταμιά | Potamia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πρίνος Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593

Πρίνος Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593 ● Prinos Thasos Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πρίνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πρίνο | Prinos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ποτός Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593

Ποτός Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593 ● Potos Thasos Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ποτού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ποτό | Potos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παναγία Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593

Παναγία Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593 ● Panagia Thasos Kavalas Makedonia Phone Code | Map Phone Code

25930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παναγίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παναγία | Panagia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Θεολόγος Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593

Θεολόγος Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593 ● Theologos Thasos Kavalas Makedonia Phone Code | Map Phone Code

25930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Θεολόγου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Θεολόγο | Theologos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκάλα Καλλιράχης Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2593

Σκάλα Καλλιράχης Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2593 ● Skala Kalliraxhs Thasos Kavalas Makedonia | Map Phone Code

25930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθν. Κωδ. Προορισμού) της Σκάλας Καλλιράχης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σκάλα Καλλιράχης | Skala Kallirachis dialing code.

Περισσότερα »

Καλλιράχη Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593

Καλλιράχη Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593 ● Kalliraxh Thasos Kavalas Makedonia Phone Code | Map Phone Code

25930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλλιράχης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καλλιράχη | Kallirachi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ραχώνι Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593

Ραχώνι Θάσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2593 ● Raxoni Thasos Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ραχωνίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ραχώνι | Rachoni phone - dialing code.

Περισσότερα »