25910 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Χρυσούπολη Καβάλας

25910 - Χρυσούπολη Καβάλας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2591» ● Xrysoupoli Kavalas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25910 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Χρυσούπολη Καβάλας της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Νέστου ● Xrysoupoli Kavalas in Greece. Telephone area – dialing code

Χρυσούπολη Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2591

Χρυσούπολη Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2591 ● Xrusoupolh Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χρυσούπολης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χρυσούπολη | Chrysoupoli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χρυσοχώρι Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2591

Χρυσοχώρι Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2591 ● Xrusoxori Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χρυσοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χρυσοχώρι | Xrysoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κεραμωτή Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2591

Κεραμωτή Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2591 ● Keramoth Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κεραμωτής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κεραμωτή | Keramoti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Καρυά Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2591

Νέα Καρυά Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2591 ● Nea Karua Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Καρυάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Καρυά | Nea Karya phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πέρνη Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2591

Πέρνη Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2591 ● Pernh Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πέρνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πέρνη | Perni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγίασμα Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2591

Αγίασμα Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2591 ● Agiasma Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγιάσματος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αγίασμα | Agíasma phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πηγές Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2591

Πηγές Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2591 ● Phges Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Πηγών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Πηγές | Piges phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γραβούνα Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2591

Γραβούνα Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2591 ● Gravouna Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γραβούνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γραβούνα | Gravouna phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ερατεινό Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2591

Ερατεινό Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2591 ● Erateino Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ερατεινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ερατεινό | Eratino phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ζαρκαδιά Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2591

Ζαρκαδιά Νέστου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2591 ● Zarkadia Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ζαρκαδιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ζαρκαδιά | Zarkadia phone - dialing code.

Περισσότερα »