25560 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Κυπρίνος Εβρου

25560 - Κυπρίνος Εβρου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2556» ● Kyprinos Evrou in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25560 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Κυπρίνος Εβρου της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Ορεστιάδας ● Kyprinos Evrou in Greece. Telephone area – dialing code

Κυπρίνος Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556

Κυπρίνος Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556 ● Kuprinos Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κυπρίνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κυπρίνο | Kyprinos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλάτη Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556

Πλάτη Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556 ● Plath Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πλάτης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πλάτη | Plati phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κόμαρα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556

Κόμαρα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556 ● Komara Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κομάρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κόμαρα | Komara phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φυλάκιο Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556

Φυλάκιο Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556 ● Fulakio Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Φυλακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Φυλάκιο | Fylakio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δίκαια Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556

Δίκαια Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556 ● Dikaia Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Δικαίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Δίκαια | Dikaia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ορμένιο Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556

Ορμένιο Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556 ● Ormenio Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ορμενίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ορμένιο | Ormenio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πεντάλοφος Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556

Πεντάλοφος Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556 ● Pentalofos Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πενταλόφου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πεντάλοφο | Pentalofos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πτελέα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556

Πτελέα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556 ● Ptelea Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πτελέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πτελέα | Ptelea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ελιά Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2556

Ελιά Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2556 ● Elia Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ελιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ελιά | Elaia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σπήλαιο Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556

Σπήλαιο Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2556 ● Sphlaio Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25560 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σπηλαίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σπήλαιο | Spilaio phone - dialing code.

Περισσότερα »