25550 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Φέρες Εβρου

25550 - Φέρες Εβρου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2555» ● Feres Evrou in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25550 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Φέρες Εβρου της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Αλεξανδρούπολης ● Feres Evrou in Greece. Telephone area – dialing code

Φέρες Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555

Φέρες Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555 ● Feres Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Φέρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Φέρες | Feres phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πέπλος Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555

Πέπλος Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555 ● Peplos Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πέπλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πέπλο | Peplos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρδάνιο Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555

Αρδάνιο Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555 ● Ardanio Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αρδανίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αρδάνιο | Ardani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δορίσκος Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555

Δορίσκος Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555 ● Doriskos Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δορίσκου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Δορίσκο | Doriskos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μοναστηράκι Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2555

Μοναστηράκι Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2555 ● Monasthraki Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μοναστηρακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μοναστηράκι | Monastiraki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πόρος Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555

Πόρος Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555 ● Poros Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πόρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πόρο | Poros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καβησός Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555

Καβησός Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555 ● Kavhsos Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καβησού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καβησό | Kavisos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κήποι Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555

Κήποι Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555 ● Khpoi Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κήπων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Κήπους | Kipoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βρυσούλα Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555

Βρυσούλα Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555 ● Vrusoula Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βρυσούλας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βρυσούλα | Vrysoula phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γεμιστή Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555

Γεμιστή Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2555 ● Gemisth Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25550 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γεμιστής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γεμιστή | Gemisti phone - dialing code.

Περισσότερα »