25540 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σουφλί Εβρου

25540 - Σουφλί Εβρου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2554» ● Soufli Evrou in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25540 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σουφλί Εβρου της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Σουφλίου ● Soufli Evrou in Greece. Telephone area – dialing code

Σουφλί Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554

Σουφλί Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554 ● Soufli Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σουφλίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σουφλί | Soufli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τυχερό Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554

Τυχερό Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554 ● Tuxero Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Τυχερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Τυχερό | Tychero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Προβατώνας Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554

Προβατώνας Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554 ● Provatonas Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Προβατώνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Προβατώνα | Provatonas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δαδιά Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554

Δαδιά Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554 ● Dadia Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Δαδιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Δαδιά | Dadia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγριάνη Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554

Αγριάνη Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554 ● Agrianh Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αγριάνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αγριάνη | Agriani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μέγα Δέρειο Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554

Μέγα Δέρειο Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554 ● Mega Dereio Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μέγα Δερείου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μέγα Δέρειο | Mega Dereio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σιδηρώ Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554

Σιδηρώ Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2554 ● Sidhro Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σιδηρώς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σιδηρώ | Sidiro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κορνοφωλιά Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554

Κορνοφωλιά Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554 ● Kornofolia Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κορνοφωλιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κορνοφωλιά | Kornofolia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λυκόφως Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554

Λυκόφως Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554 ● Lukofos Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λυκόφωτος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λυκόφως | Lykofos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σιδηροχώρι Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554

Σιδηροχώρι Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2554 ● Sidhroxori Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σιδηροχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σιδηροχώρι | Sidiroxori phone - dialing code.

Περισσότερα »