25530 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Διδυμότειχο Εβρου

25530 - Διδυμότειχο Εβρου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2553» ● Didymoteixo Evrou in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25530 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Διδυμότειχο Εβρου της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Διδυμοτείχου και Σουφλίου ● Didymoteixo Evrou in Greece. Telephone area – dialing code

Διδυμότειχο Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Διδυμότειχο Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Didumoteixo Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Διδυμοτείχου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Διδυμότειχο | Didymoteicho phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λάβαρα Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2553

Λάβαρα Σουφλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2553 ● Lavara Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λαβάρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λάβαρα | Lavara phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σοφικό Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Σοφικό Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Sofiko Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σοφικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σοφικό | Sofiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεταξάδες Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Μεταξάδες Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Metaksades Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μεταξάδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Μεταξάδες | Metaxades phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κουφόβουνο Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Κουφόβουνο Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Koufovouno Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κουφόβουνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κουφόβουνο | Koufovouno phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λαγός Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Λαγός Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Lagos Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λαγού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λαγό | Lagos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ελληνοχώρι Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Ελληνοχώρι Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Ellhnoxori Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ελληνοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ελληνοχώρι | Ellinochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κυανή Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Κυανή Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Kuanh Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κυανής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κυανή | Kyani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλιούρι Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Παλιούρι Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Paliouri Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλιουρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παλιούρι | Paliouri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ασπρονέρι Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553

Ασπρονέρι Διδυμοτείχου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2553 ● Asproneri Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25530 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ασπρονερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ασπρονέρι | Asproneri phone - dialing code.

Περισσότερα »