25520 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Ορεστιάδα Εβρου

25520 - Ορεστιάδα Εβρου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2552» ● Orestiada Evrou in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25520 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Ορεστιάδα Εβρου της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Ορεστιάδας ● Orestiada Evrou in Greece. Telephone area – dialing code

Ορεστιάδα Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2552

Ορεστιάδα Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2552 ● Orestiada Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ορεστιάδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ορεστιάδα | Orestiada phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Βύσσα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Νέα Βύσσα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Nea Vussa Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Βύσσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Βύσσα | Nea Vyssa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ρίζια Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Ρίζια Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Rizia Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ριζίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Ρίζια | Rizia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καστανιές Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Καστανιές Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Kastanies Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Καστανιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Καστανιές | Kastanies phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέος Πύργος Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Νέος Πύργος Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Neos Purgos Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Πύργου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Νέο Πύργο | Neos Pyrgos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καβύλη Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Καβύλη Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Kavulh Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καβύλης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καβύλη | Kavyli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νεοχώρι Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Νεοχώρι Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Neoxori Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νεοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νεοχώρι | Neochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Θούριο Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Θούριο Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Thourio Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Θούριου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Θούριο | Thourio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λεπτή Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Λεπτή Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Lepth Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λεπτής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λεπτή | Lepti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στέρνα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552

Στέρνα Ορεστιάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2552 ● Sterna Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Στέρνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Στέρνα | Sterna phone - dialing code.

Περισσότερα »