25510 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Αλεξανδρούπολη Εβρου

25510 - Αλεξανδρούπολη Εβρου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2551» ● Alexandroupoli Evrou dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25510 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Αλεξανδρούπολη Εβρου της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης ● Alexandroupoli Evrou in Greece. Telephone area – dialing code

Αλεξανδρούπολη Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551

Αλεξανδρούπολη Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551 ● Aleksandroupolh Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αλεξανδρούπολης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αλεξανδρούπολη | Alexandroupoli dialing code.

Περισσότερα »

Καμαριώτισσα Σαμοθράκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551

Καμαριώτισσα Σαμοθράκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551 ● Kodikos Kamariotissa Samothrakh Evrou Thrakh | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καμαριώτισσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καμαριώτισσα | Kamariotissa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάκρη Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551

Μάκρη Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551 ● Makrh Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μάκρης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μάκρη | Makri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνθεια Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551

Άνθεια Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551 ● Antheia Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ανθείας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άνθεια | Antheia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λουτρός Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551

Λουτρός Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551 ● Loutros Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λουτρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λουτρό | Loutros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σαμοθράκη Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2551

Σαμοθράκη Έβρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2551 ● Samothrakh Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σαμοθράκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σαμοθράκη | Samothraki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άβας Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551

Άβας Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551 ● Avas Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άβαντα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άβα | Avas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551

Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551 ● Aristhno Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αρίστηνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αρίστηνο | Aristino phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νίψα Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551

Νίψα Αλεξανδρούπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551 ● Nipsa Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νίψας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νίψα | Nipsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λάκκωμα Σαμοθράκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551

Λάκκωμα Σαμοθράκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2551 ● Lakkoma Samothrakh Evrou Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λακκώματος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λάκκωμα | Lakkoma phone - dialing code.

Περισσότερα »