25440 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Εχίνος Ξάνθης

25440 - Εχίνος Ξάνθης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2544» ● Exinos Xanthis in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25440 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Εχίνος Ξάνθης της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Μύκης ● Exinos Xanthis in Greece. Telephone area – dialing code

Εχίνος Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544

Εχίνος Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544 ● Exinos Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Εχίνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Εχίνο | Echinos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πάχνη Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544

Πάχνη Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544 ● Paxnh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πάχνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πάχνη | Pachni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δημάριο Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544

Δημάριο Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544 ● Dhmario Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δημαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δημάριο | Dimario phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελίβοια Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544

Μελίβοια Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544 ● Melivoia Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μελίβοιας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μελίβοια | Melivoia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοτύλη Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544

Κοτύλη Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544 ● Kotulh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κοτύλης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κοτύλη | Kotyli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Θέρμες Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2544

Άνω Θέρμες Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2544 ● Ano Thermes Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Άνω Θερμών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Άνω Θέρμες | Ano Thermes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μέδουσα Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544

Μέδουσα Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544 ● Medousa Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μέδουσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μέδουσα | Medousa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σάτρες Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544

Σάτρες Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544 ● Satres Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σατρών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Σάτρες | Satres phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τέμενος Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544

Τέμενος Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544 ● Temenos Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Τεμένους. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Τέμενο | Temenos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Θέρμες Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544

Θέρμες Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2544 ● Thermes Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Θερμών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Θέρμες | Thermes phone - dialing code.

Περισσότερα »