25420 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σταυρούπολη Ξάνθης

25420 - Σταυρούπολη Ξάνθης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2542» ● Stayroupoli Xanthis dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25420 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σταυρούπολη Ξάνθης της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Ξάνθης ● Stayroupoli Xanthis in Greece. Telephone area – dialing code

Λυκοδρόμιo Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542

Λυκοδρόμιo Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542 ● Lukodromi Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λυκοδρομίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λυκοδρόμιo | Lykodromio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χαλέπι Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542

Χαλέπι Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542 ● Xalepi Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χαλεπίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χαλέπι | Xalepi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δρυμιά Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542

Δρυμιά Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542 ● Drumia Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Δρυμιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Δρυμιά | Drymia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καστανίτης Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542

Καστανίτης Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542 ● Kastaniths Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καστανίτη. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Καστανίτη | Kastanitis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λειβαδίτης Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542

Λειβαδίτης Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542 ● Leivadiths Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λειβαδίτη. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λειβαδίτη | Leivaditis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλλιθέα Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542

Καλλιθέα Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542 ● Oikismos Kallithea Ksanthhs Thrakh Phone Code | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλλιθέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καλλιθέα | Kallithea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαργαρίτι Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542

Μαργαρίτι Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542 ● Oikismos Margariti Ksanthhs Thrakh Phone Code | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαργαριτίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μαργαρίτι | Margariti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δασικό Χωριό Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542

Δασικό Χωριό Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542 ● Kodikos Oikismos Dasiko Xorio Ksanthhs Thrakh | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δασικού Χωριού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δασικό Χωριό | Dasiko Xorio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλύβα Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542

Καλύβα Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542 ● Oikismos Kaluva Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλύβας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καλύβα | Kalyva phone - dialing code.

Περισσότερα »