25420 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σταυρούπολη Ξάνθης

25420 - Σταυρούπολη Ξάνθης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2542» ● Stayroupoli Xanthis dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25420 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σταυρούπολη Ξάνθης της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Ξάνθης ● Stayroupoli Xanthis in Greece. Telephone area – dialing code

Σταυρούπολη Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542

Σταυρούπολη Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542 ● Stayroupolh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σταυρούπολης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σταυρούπολη | Stavroupoli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δαφνώνας Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542

Δαφνώνας Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542 ● Dafnonas Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δαφνώνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Δαφνώνα | Dafnonas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κομνηνά Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542

Κομνηνά Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542 ● Komnhna Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κομνηνών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κομνηνά | Komnina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νεοχώρι Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542

Νεοχώρι Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542 ● Neoxori Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νεοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νεοχώρι | Neochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Καρυόφυτο Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542

Άνω Καρυόφυτο Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542 ● Ano Karuofuto Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άνω Καρυόφυτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Άνω Καρυόφυτο | Ano Karyofyto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πασχαλιά Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542

Πασχαλιά Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542 ● Pasxalia Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πασχαλιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πασχαλιά | Paschalia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σταυροχώρι Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542

Σταυροχώρι Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542 ● Stayroxori Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σταυροχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σταυροχώρι | Stayroxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Καρυόφυτο Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542

Κάτω Καρυόφυτο Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542 ● Kato Karuofuto Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κάτω Καρυόφυτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κάτω Καρυόφυτο | Kato Karyofyto dialing code.

Περισσότερα »

Ιωνικό Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542

Ιωνικό Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2542 ● Ioniko Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ιωνικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ιωνικό | Ioniko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Ιωνικό Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542

Κάτω Ιωνικό Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2542 ● Kato Ioniko Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κάτω Ιωνικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κάτω Ιωνικό | Kato Ioniko phone - dialing code.

Περισσότερα »