25410 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Ξάνθη Θράκης

25410 - Ξάνθη Θράκης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2541» ● Xanthi Thrakis in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25410 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Ξάνθη Θράκης της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης και Τοπείρου ● Xanthi Thrakis in Greece. Telephone area – dialing code

Ξάνθη Θράκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Ξάνθη Θράκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Ksanthh Thrakh Voreia Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ξάνθης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ξάνθη | Xanthi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κιμμέρια Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Κιμμέρια Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Kimmeria Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κιμμερίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κιμμέρια | Kimmeria phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κένταυρος Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Κένταυρος Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Kentayros Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κενταύρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κένταυρο | Kentavros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σέλερο Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Σέλερο Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Selero Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σέλερου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σέλερο | Selero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γενισέα Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Γενισέα Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Genisea Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γενισέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γενισέα | Genisea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γλαύκη Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Γλαύκη Μύκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Glaykh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γλαύκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γλαύκη | Glafki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ηλιοκέντημα Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Ηλιοκέντημα Τοπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Hliokenthma Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ηλιοκεντήματος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ηλιοκέντημα | Hliokentima phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μύκη Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Μύκη Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Mukh Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μύκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μύκη | Myki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εύμοιρο Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541

Εύμοιρο Ξάνθης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2541 ● Eymoiro Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ευμοίρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Εύμοιρο | Evmoiro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πετεινός Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541

Πετεινός Αβδήρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2541 ● Peteinos Ksanthhs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πετεινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πετεινό | Peteinos phone - dialing code.

Περισσότερα »